Biz Kimiz

Başkan: Alimcan BUĞDA

2023-11-25
A-
A+

Dr.Öğr.Üyesi ALİMCAN BUĞDA

 

 

[email protected]

 

1970 Yılında Çin’in Xin Jiang (Doğu Türkistan) Uygur Özerk Bölgesi Kaşgar İline bağlı Kargalik ilçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite Eğitimimi Doğu Türkistan’da tamamladı.1993 – 1997 yılları arasında el-Ezher Üniversitesinde Arap Dili eğitimi aldı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında Maverâunnehir Fakihleri ve Eserleri VI-VIII” adlı tezle yüksek lisansımı tamamladı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi’nde “Kutbuddin İznikî’nin Mukaddime Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili” adlı tezle Doktoramı tamamladı. Ağustos 2013 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim dalı Bölümünde Öğretim Üyesi olarak göreve başladı.

İdari Görevi: K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı - 2015 (devam Ediyor)

Kitaplar: 

  1. TARİHİ VESİKALARDA 1933 DOĞU TÜRKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ VE ANAYASASI” ADLI ESERİ. 2013.
  2. “İSLAM HUKUK BAŞLANGICI”, İSTANBUL / HİKMET YAYINLARI - 2018
  3. “TESHÎLÜ’L-FERÂİZ” , VEFA KİTAP / KAHRAMANMARAŞ – 2018
  4. “MİFTAHUL EDEB Lİ FEHMİ KELAMİL ARAP”, İSTANBUL / RAVZA YAYINLARI - 2018

Makaleler:

  1. “MASLAHAT VE MAKASİDU’Ş-ŞERİA KAPSAMINDA TRAFİK KURALLARI”, KSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ – 2017
  2. “HANEFİ VE ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE EVLİLİKTE KEFAET’İN ARANDIĞIYERLER”, ATLAS ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ - 2018

Sempozyum Bildirileri ve Konferanslar:

1.     “Doğu Türkistan’da Ramazan Geleneği”, 2.Uluslararası Anakara-Kazan ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyomu ve Uluslararası Sanat Çalışması. 2013

2. “İslam Dünyasındaki Yeni İslamî Fikir Akımları ve Uygur Müslümanlarına Olan Etkisi”I. Uluslar arası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, [18-21 Mart 2014, Niğde], 2014, cilt: I, s. 575-587

3. “Hesap Verebilirlik Çerçevesinde Etik ve Yöntemler”, İç Kontrol Sistemi Uygulamalarında Etik, İlke ve Yöntemler. (Panel) 11 Mayıs 2016 Kahramanmaraş.

4. “Makasidu’xxş-Şeria Bağlamında Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler”, 2. Uluslararası ElpRuha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa 2018

5. “Mustafa Nazmî’xxnin ”Temsîl-i Kevâid ve Zevâbit-i İlmi Hukuk” Adlı Eseri”, Çukurova Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana 2018

6. “DOĞU TÜRKİSTANİSTİKLÂL MÜCADELESİ”, Maraş İstiklal Harbi ve İstiklal Beyanamesi, Kahramanmaraş 2018