Biz Kimiz

Biz Kimiz?

2019-03-06
A-
A+

Doğu Türkistan Ulemalar Birliği Kısaca Tanıtımı

 

İstanbul-Türkiye

2018

 

 

Doğu Türkistan Ulemalar Birliği Kısaca Tanıtımı

 

 Doğu Türkistan Ulemalar Derneği 2016 yılında İstanbul'da gerçekleşen genel kurul toplantısındaki karar birliğiyle "Ehl-i Sünnet vel cemaat" düşüncesini merkeze alan çeşitli meseleler hakkında Doğu Türkistan Ulemalarının görüşlerini belirtmek halkımıza dini konularda rehberlik etmek ve halkımızın karşılaştığı dini meseleler hakkında âlimlerin fikirlerini beyan etmek gibi meselelerde sorumluluklarını üstlenmek için Uygur ulemaları tarafından tesis edilen kurumdur.

    Doğu Türkistan Ulemalar Birliğinin kuruluş Amacı:

1- Doğu Türkistan'la ilgili meseleler ve diğer uluslararası İslami  meseleler hakkında Doğu Türkistan Ulemalarının  tutumlarını beyan etmek ve ortak fikir birliği Oluşturmak. 

2. Doğu Türkistan’ın İslami kimliğini korumak ve onun dünyadaki yerini üst seviyeye Çıkarmak. 

3. Doğu Türkistan halkının karşılaştığı zorluklara çözüm yolu bulmak. 

4. Doğu Türkistanlı ulemalar, düşünürler ve entelektüel insanlar arasındaki ilişkiyi   güçlendirmek.

5. İslam dinini gerçek nitelikleriyle anlatmak. 

6. "Ehli-i sünnet velcemaat" akidesine zıt olan akımları ve yanlış anlaşılmaları Düzeltmek.

 7. Doğu Türkistan halkının hak- hukukunu,  dini kimliğini korumak. 

8. Doğu Türkistan ulemalarının, uluslar arası İslam alimleri ve onların teşkilatları ile Olan ilişkisini güçlendirmek.

Doğu Türkistan Ulemalar Birliğinin Sürdürmekte Olan Hizmetleri: 

1.Fetva ve Şeriat danışma birimi: 

İşbu birim Türkiye-Kahramanmaraş Sütçü imam üniversitesi Fıkıh anabilim dalı  öğretim üyesi Dr. Alimcan Buğda rehberliğindeki 10 ulemadan oluşmaktadır ve her  Perşembe günü sabah saatlerinden akşama kadar ulemalar birliği genel merkezinde en az  beş ulema birlikte bireysel veya  telefon bağlantısıyla halkımızın sorularına Cevap vermektedir.

   Ailevi sorunlar veya gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlardan dolayı ofisimize Danışanlara şer'i çözüm yolları sunmak, karı- koca arasını düzeltmek, ticaret ve Muamelat konularında aralarında anlaşmazlık doğan tarafların arasını bulmak ve   Şer’i yolunu göstererek tarafları anlaşmazlıklardan kurtarmak ve halkımızın     Karşılaşmakta olan sorunlarını çözüm yoluna kavuşturmak gibi hizmetleri  Vermektedir.

2. Davet Birimi:

Davet birimimiz Uygur halkı içinde tanınmış üst ad "Habibullah Kuseni" rehberliğindeki15'e yakın ulemadan oluşmuş birimdir, grubumuz muhaceretteki bütün Doğu Türkistanlıların dini ihtiyaçlarını karşılamak için, Sefaköy reyonunda her 15 günde bir defa dini sohbet düzenlemekten başka Zeytinburnu, Sefaköy, Selim paşa reyonlarına yerleşen Uygur Türklerine yüz yüze vaaz nasihatler vermektedirler.

 Birimimiz Televizyon veya  Facebook, Youtube gibi sosyal medya araçlarından da  yararlanarak tanıtım yapmaktadır.

3. Talim Terbiye Birimi: 

      Talim Terbiye birimimiz üstad "Atavullah Halfettin " rehberliğindeki 10'dan fazla  ulemadan oluşmuştur.

 Birimimiz, Ulemalar Birliği tarafından açılan Şer'i bilimler medresesinde, ilahiyat  fakültelerinde eğitim görmekte olan öğrencilere  şer'i ders vermek,  Türkiye'deki, Kuran kursları ve medreselere eğitim programı düzenlemek, "Satuk Buğrahan İlim Ve Medeniyet Vakfı" ile birlikte Türkiye'nin çeşitli üniversitelinde eğitim  görmekte olan Uygur Türkü öğrencilerin milli ve dini kimliklerine karşı duyarlılığını yükseltmek için faaliyetler sürdürmektedir.

 4. Araştırma birimi: 

 Birimimiz  üstad "Muhammed Yusuf" rehberliğinde 20'e yakın kişiden oluşan bir  gruptur.  Bu grup Doğu Türkistan'ın İslam’ı kimliğini korumak ve onun dünyadaki yerini üst seviyeye yükseltmek için ilgili araştırmalar yapmakla ve Uygur gençleri için Milli ve  dini programlar hazırlayarak gençlere sunmakla birlikte halkımızın karşılaştıkları yeni  problemler hakkında araştırma yapmakla sorumludur. 

5. Medya Dağıtım Birimi: 

Birimimiz Doğu Türkistan Ulemalar Birliğine ait olan ( http//www.olimalartv.com ),

    ( http:// olimalar.org) web adresleri ve Facebook araçlarını kullanarak  dini, ilmi ve 

    Siyasi konularda imkânları dâhilinde hizmet vermektedir

6. Bildiri Birimi: 

 Üstad "Siraciddin Hacı" rehberliğindeki bir gruptur. Doğu Türkistan'da gerçekleşmekte olan zulüm ve soykırım hakkında bildiri ilan ederek zulmü İslam dünyası ve uluslararası kamuoyununa ulaştırmaktadır. Bazı hassas içerikli ve önemli konularda Ulemalar Birliğinin konu hakkındaki tutumlarını ilan etme hizmetlerini sürdürmektedir.  

7. Doğu Türkistan Ulemalar Birliği Ofisinde Sürdürülmekte Olan Hizmetler: 

1. İstanbul Sefaköy semtinde yer alan Doğu Türkistan Ulemalar Birliği merkezinde, birliğin İstanbul'daki üyeleri ayda bir defa, gündemdeki önemli meseleler hakkında ve Uygur Müslümanlarının karşılaştıkları sorunlar hakkında istişare toplantısı gerçekleştirmektedir. 

2.İstanbul'da farklı üniversitelerde eğitim gören ve özel eğitim vermek amacıyla seçilen 35-40 öğrenciye, üstatları davet ederek ayda bir kez ders ve sohbetler düzenlenmektedir. 

3. Perşembe günleri, İstanbul'da eğitim gören birkaç kız öğrenciye hadis ilminde özel ders verilmekte ve halkımızın sorularını yüz yüze yanıtlayıp şer'i yollara başvurarak danışmanlık görevini yerine getirmektedir.